Käyttöehdot – Versio 3.11.2023

Palvelun kuvaus

Tämä käyttöoikeussopimus koskee seuraavia palveluita:

  • kotisatamandeitti.fi
  • “Valo – Kotisataman Deitti”-sovellus

Kotisataman Valo Oy voi lisätä palveluun ominaisuuksia ja poistaa niitä käytöstä harkintansa mukaan. Kotisataman Valo Oy voi muuttaa palveluiden sisältöä, sopimusta tai palveluiden käyttämiseen tarvittavia laitteita koskevia vaatimuksia ilman ennakkoilmoitusta.

Käyttäjä sitoutuu noudattamaan tämän käyttöoikeussopimuksen lisäksi palvelun ylläpidon antamia ohjeita.

Rekisteröityminen käyttäjäksi

Käyttäjän pitää rekisteröityä palveluun ja ilmoittaa Kotisataman Valo Oy:n pyytämät tiedot rekisteröinnin yhteydessä. Käyttäjän pitää olla täysi-ikäinen.

Luomalla tilin Valoon, liityt automaattisesti Valon uutiskirjeen tilaajaksi. Uutiskirjeen peruminen tapahtuu joko pyytämällä poistoa uutiskirjeen tilaajista tai käyttämällä uutiskirjeen “Peruuta tilaus”-toimintoa. 

Käyttäjätunnus ja salasana

Osaa palvelusta voi käyttää vain henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Käyttäjän tulee säilyttää käyttäjätunnusta ja salasanaa huolellisesti siten, että ne eivät joudu muiden tietoon ilman käyttäjän suostumusta. Käyttäjä vastaa kaikista hänen käyttäjätunnuksellaan ja salasanallaan tehdyistä toimista. Mikäli käyttäjätunnus tai salasana on joutunut sivullisen tietoon ilman käyttäjän suostumusta, käyttäjän tulee omatoimisesti vaihtaa salasanansa. Ongelmatilanteissa tulee ottaa yhteyttä palvelun ylläpitoon.

Käyttäjä saa rekisteröityä vain yhteen kertaan yhteen palveluun ja hänen pitää tehdä rekisteröinti omilla tiedoillaan.

Käyttäjän velvoitteet

Palvelua käyttäessään käyttäjä sitoutuu noudattamaan Suomen lakia ja muita soveltuvia säännöksiä sekä hyviä tapoja. Käyttäjä sitoutuu olemaan tallentamatta, levittämättä, lähettämättä, linkittämättä tai välittämättä palvelussa aineistoa, joka on lain, hyvien tapojen tai kristillisten arvojen vastaista. Käyttäjä ei saa myöskään levittää apostolisen uskontunnustuksen vastaisia oppeja palvelun kautta. Käyttäjä sitoutuu olemaan levittämättä minkäänlaista kaupallista mainontaa tai informaatiota sivustolla. Käyttäjä sitoutuu olemaan käyttämättä palvelua lain tai hyvien tapojen vastaisiin toimenpiteisiin joita ovat esim. hakkerointi, salasanojen utelu ja muu vastaava yleistä toimivuutta haittaava toiminta. Tämänkaltaiset tapaukset ilmoitetaan aina poliisille.

Käyttäjä vastaa siitä etteivät hänen käyttämänsä laitteet tai ohjelmistot aiheuta haittaa palvelulle tai muille palvelun käyttäjille.

Käyttäjä sitoutuu olemaan laittamatta palveluun mitään tekijänoikeuden alaista materiaalia mukaan lukien muiden kuvia, musiikkia tai videoita.

Käyttäjä myöntää Kotisataman Valo Oy:lle oikeuden tarvittaessa korvauksetta muuttaa, kopioida, poistaa, julkaista tai olla julkaisematta sisältöä, jonka käyttäjä on tässä palvelussa tuonut saataville.

Käyttäjä sitoutuu olemaan lojaali palvelun ylläpitoa kohtaan. Tämä tarkoittaa mm. sitä, että käyttäjä ei rupea keräämään joukkoa joko jotain yksittäistä käyttäjää tai palvelun ylläpitoa vastaan. Käyttäjä sitoutuu myös siihen, että ei julkaise ylläpidolta saamiaan viestejä blogissa tai muissa julkisissa foorumeissa.

Käyttäjän tulee hyväksyä ne sanktiot jotka määräytyvät hänen mahdollisesta sääntöjenvastaisesta toiminnastaan. Ylläpidon antamista huomautuksista, varoituksista ja porttikielloista ei voi valittaa. Porttikiellon ollessa voimassa ei saa rekisteröityä uudelleen uudella tunnuksella.

Ylläpito voi ottaa joko kaikki oikeudet tai osan oikeuksista pois mikäli käyttäjä rikkoo palvelun sääntöjä. Jos käyttäjä on maksanut palvelun käyttömaksun ja/tai ostanut lisäpalveluita ja toimii ohjeiden vastaisesti, hänelle ei palauteta käyttömaksua takaisin missään tilanteissa. Käyttäjä tiedostaa sen, että hän menettää maksamansa käyttömaksun ja muut tehdyt maksut mikäli toimii ohjeiden vastaisesti ja saa porttikiellon palveluun. Jos poistettu käyttäjä rekisteröityy palveluun uudella tunnuksella, häneltä voidaan ottaa oikeudet edelleen pois aikaisemman toiminnan vuoksi ilman eri ilmoitusta. Käyttömaksua ei voi myöskään siirtää kenellekään.

Jatkuva sääntöjen rikkominen johtaa tunnuksen sulkemiseen palvelusta, joko määräajaksi tai lopullisesti. Sääntöjen törkeä rikkominen voi johtaa oikeustoimiin, mikäli rikkomus täyttää rikoksen tunnusmerkit.

Huomaattehan että alastonkuvien pyytämättä lähettäminen on rikoslaissa määritetty rikos. Rikoksista lähtee automaattisesti ilmoitus virkavallalle. 

Kotisataman Deitin ja Valon käyttäjän velvoitteet

Lisäksi Kotisataman Deitin sekä Valon käyttäjä sitoutuu seuraaviin:

Käyttäjä huolehtii siitä että hänen lähettämänsä tiedot ovat totta. Hän ei saa johtaa muita harhaan virheellisillä henkilötiedoilla tai kuvitteellisilla tarinoilla.

Käyttäjä huolehtii että profiilin sisältö on asiallinen ja kristillisten arvojen mukainen. Irtosuhteiden, Sugar daddy-suhteiden ja seksikumppaneiden hakeminen Valossa on kielletty. 

Käyttäjä lupautuu käyttäytymään ystävällisesti, asiallisesti ja kohteliaasti muita kohtaan. Hän ei saa viestinnällään häiritä muita käyttäjiä esimerkiksi sopimattomien ehdotusten tai jatkuvien yhteydenottopyyntöjen muodossa. Käyttäjä sitoutuu lähettämään ainoastaan kristillisten arvojen mukaisia ilmoituksia, viestejä ja vastauksia deittipalvelussa.

Käyttäjä ei saa kopioida muiden deittikäyttäjien tuottamaa sisältöä omaan profiiliinsa eikä julkaista saamiaan yksityisviestejä blogeissaan tai muuallakaan palvelussamme. Myös henkilökohtaisiksi tarkoitettujen yksityisviestien välittäminen muiden tietoon on kiellettyä. Käyttäjä ei siis saa toiminnallaan vaarantaa muiden käyttäjien yksityisyyden suojaa.

Kotisataman deittipalvelun sekä Valon käyttäjä on velvollinen ilmoittamaan palvelun ylläpitoon, mikäli hän huomaa palvelussa asiattomia seuranhakuilmoituksia.

Huomaa, että asiattomiksi viesteiksi lasketaan myös massapostituksena lähetetyt viestit. Tarkoituksena on rohkaista ihmisiä merkitykselliseen, henkilökohtaiseen viestinvaihtoon.

Käyttäjä ei saa toistuvasti poistaa ja luoda palveluun uusia tilejä.

Käyttäjä ei saa luoda palveluun jatkuvasti uusia tunnuksia eri rekisteröitymistapoja ja kirjautumissähköpostia käyttäen.

Käyttäjä ei saa käyttää profiiliaan Valossa mainoksena omalle yritykselleen tai sosiaalisen median tililleen.

Käyttäjä ei saa sisällyttää profiilin tietoihin sosiaalisen median tunnuksia. Nämä eivät kuulu julkiseen Valo-profiiliin. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa profiilin tietoja, mikäli niissä esiintyy sosiaalisen median tunnuksia. Mikäli käyttäjä toistuvasti lisää tällaisia tietoja profiiliinsa, ylläpidolla on oikeus poistaa tili ja tarvittaessa antaa käyttäjälle porttikielto palveluun.

Palvelun käyttäjän tulee ymmärtää etteivät palvelun nettipersoonat välttämättä vastaa täysin todellisuutta. Siksi hänen tulee noudattaa varovaisuutta yhteydenotoissaan. Mikäli käyttäjä joutuu jatkuvan häiriköinnin uhriksi tutustuessaan deittiprofiileihin hänen on ilmoitettava asiasta ylläpitoon ja tehtävä itse mahdollinen rikosilmoitus poliisille niin halutessaan.

Kotisataman Valo Oy:n oikeudet ja velvoitteet

Kotisataman Valo Oy pidättää oikeuden muuttaa käyttöehtoja ilman erillisilmoitusta.

Kotisataman Valo Oy pyrkii varmistamaan palvelun virheettömän toiminnan, mutta ei takaa jatkuvaa palvelun virheetöntä toimintaa.

Kotisataman Valo Oy ei vastaa käyttäjälle tai kolmansille osapuolille aiheutuneista vahingoista, jotka johtuvat palvelun käytöstä. Kotisataman Valo Oy ei myöskään ole millään tavoin vastuussa palvelun ja käyttäjän välisestä tietoturvasta, eikä vastaa viestien sisällöstä eikä perillemenosta.

Kotisataman Valo Oy ei ole vastuussa käyttäjän palveluun tuottaman sisällön mahdollisesta tuhoutumisesta, vahingoittumisesta tai tallentamatta jättämisestä.

Kotisataman Valo Oy ei ole vastuussa käyttäjien toisilleen mahdollisesti aiheuttamista henkisistä tai fyysisistä vahingoista.

Kotisataman Valo Oy voi lopettaa palvelun tarjoamisen tai irtisanoa tämän sopimuksen ilman etukäteisvaroitusta, ja näissä tapauksissa se voi poistaa kaikki käyttäjän tiedot.

Kotisataman Valo Oy pidättää oikeuden korjata käyttäjän syöttämiä virheellisiä tietoja ja poistaa profiilin palvelusta ilman erillistä ilmoitusta. Kotisataman Valo oy pidättää oikeuden myös antaa käyttäjälle porttikiellon palveluun mikäli käyttäjä toistuvasti rikkoo käyttöehtoja.

Kotisataman Valo Oy pidättää oikeuden poistaa käyttäjä palvelusta epäillystä käyttöehtojen rikkomisesta ilman erillisilmoitusta tai etukäteisvaroitusta. 

Kotisataman Valo Oy pidättää oikeuden antaa käyttäjälle porttikiellon palveluun epäillystä käyttöehtojen rikkomisesta ilman erillisilmoitusta tai etukäteisvaroitusta. 

Kotisataman Valo Oy pidättää oikeuden rajoittaa käyttäjien näkyvyyttä palvelussa mikäli käyttöehtoja rikotaan.

Kotisataman Valo Oy ei valvo, tutki, muokkaa eikä luovuta käyttäjien yksityisviestejä kolmansille osapuolille muissa kuin seuraavissa tilanteissa:

  • lain tai muun säännöksen vaatimana
  • jos se on tarpeen käyttöehtojen loukkauksen tutkimiseksi tai estämiseksi
  • jos se on tarpeen Kotisataman Valo Oy:n tai kolmannen osapuolen oikeuksien suojaamiseksi.

Kotisataman Valo Oy:lla on oikeus muuttaa tai laajentaa palvelua ja sen käyttöehtoja niin halutessaan.

Edellämainituista ehdoista voidaan poiketa viranomaisten vaatimuksesta ja Kotisataman Valo Oy voi luovuttaa tietoja viranomaisille heidän pyynnöstään.

Tietosuoja

Kotisataman Valo Oy noudattaa Suomen tietosuojalainsäädännön säännöksiä henkilötietoja käsitellessään. Tarkemmin tietosuojaselosteessa.

Oikeudet palveluihin
Kaikki oikeudet (esimerkiksi tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet) palvelussa kuuluvat Kotisataman Valo Oy:lle.

Linkit ja mainokset

Kotisataman Valo Oy ei vastaa palvelussa olevien mainosten sisällöstä, eikä mainoksissa tai linkeissä tarjottavien palveluiden sisällöstä, virheettömyydestä tai niitä koskevien tietojen oikeellisuudesta.

Tilaukset

Mobiilisovellus Valon tilaukset ovat automaattisesti uusiutuvia tilauksia. Tilaus ei uusiudu laskutuskauden vaihteessa, jos se peruutetaan 24 tuntia ennen laskutuskauden vaihtumista. Sovelluskauppojen kautta tehdyt tilaukset peruutetaan suoraan sovelluskaupasta. Muilla maksutavoilla tehdyt tilaukset peruutetaan sähköposti-ilmoituksella tuki@kotisatamanvalo.fi-osoitteeseen.

Sovellettava laki ja oikeustoimipaikka

Palveluihin ja näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Kaikki käyttöehtoja ja palvelua koskevat riidat käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa.